Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE I W SIECI

   W ramach realizacji założeń zapisanych w  planie wychowawczo – profilaktycznym szkoły, 19 listopada 2019 r. w naszej placówce  odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Dotyczyło szeroko  pojętego zagadnienia bezpieczeństwa młodego człowieka we współczesnym świecie. Ze względu na ważność tematu i rozumienia bezpieczeństwa,  uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe.
    Jako pierwsi z policjantami spotkali się uczniowie klas młodszych 0, II i III. Zostały im przedstawione ogólne zasady bezpieczeństwa na drodze – przejścia przez jezdnię, podróżowania w foteliku oraz udzielone wskazówki dotyczące  środków ostrożności, kiedy zostają same w domu. Na pewno zapamiętają z tego spotkania dygresję, że policjant jest ich przyjacielem i  nie zabiera dzieci.
  Podczas spotkania ze starszą wiekowo grupą, uczniami klas IV – VIII, tematyka była już szersza i nieco poważniejsza.  Pewne treści  również zostały przypomniane dla podkreślenia ich wagi  m.in. to, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, dlatego też powinien dla własnego bezpieczeństwa, przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.  Istotne jest to, żeby zwłaszcza po zmroku,  był dobrze widoczny.
  Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę na wypadki z udziałem dzieci i młodzieży.  Przyczyną tych zdarzeń, jak się okazało, w dużej mierze są telefony komórkowe. Młodzi ludzie, korzystają z nich będąc uczestnikiem ruchu drogowego.  Idąc ulicą, jadąc rowerem czy przechodząc przez pasy, mając w dłoni telefon lub słuchawki w uszach  tak są zajęci tym co widzą lub słyszą, że nie zwracają uwagi na nadjeżdżające pojazdy.
    Bardzo ważną kwestią obecnie jest bezpieczeństwo w sieci.   Prowadzący uczulali, żeby zwracać swoistą uwagę na to, co młodzi wrzucają do sieci lub piszą na grupach. Niejednokrotnie staje się to przyczyną hejtowania. Komentarze hejterów są uznane za cyberprzemoc, gdyż są zazwyczaj agresywne, obraźliwe i mogą niejednokrotnie stać się przyczyną tragedii. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to co raz zostanie wrzucone do sieci zostaje tam na zawsze.
  Prelekcja poszerzyła wiedzę naszych wychowanków na temat bezpieczeństwa i rozwiała  wątpliwości. Po  spotkaniu uczniowie mieli wiele pytań do prowadzących, zwłaszcza na temat poruszania się pojazdami po drogach publicznych młodzieży do 14. roku życia i bez uprawnień po 14. roku. Miejmy nadzieję, że teraz  będą zwracać większą  uwagę na to,  co i w jaki sposób robią oraz w czym uczestniczą.  Uwierzą w to, że policja  stoi na straży prawa i dzięki niej możemy czuć się bezpiecznie, w związku z tym nie należy jej się bać i kiedy zachodzi taka konieczność prosić o pomoc.

Komentowanie zostało zablokowane.