Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Do widzenia przyjaciele…

     Pod takim hasłem w piątek, 26 czerwca, odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Rozpoczęło się ono tradycyjnie mszą świętą  w kościele parafialnym. Następnie wszyscy, ze względów bezpieczeństwa, spotkali się na  boisku szkolnym. Obowiązywał  reżim  sanitarny: dystans, maseczki, rękawiczki.
   We wrześniu nikt z nas nie przypuszczał, że będzie to rok tak nietypowy, że częściowo  nauka będzie przebiegała  w zupełnie inny, niż znany nam dotychczas, sposób. Żaden uczeń  nie sądził, że zatęskni za szkolną ławką.  Wszyscy zgodzimy się co do tego, że był to rok pełen nowych doświadczeń. Pojawiły się przed nami wyzwania, którym musieliśmy  sprostać. Bez wątpienia nauczanie zdalne  mobilizowało do podejmowania inicjatyw, większej samodzielności, odpowiedzialności i dyscypliny.  Zamknięci w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa nieraz odczuwaliśmy osamotnienie.
     Podziękowania za pracę, jak powiedziała pani dyrektor Wiesława Rolewicz, należą się wszystkim:  nauczycielom – za podejmowanie różnych inicjatyw w realizacji procesu edukacyjnego,  rodzicom – za cierpliwość i pomoc dzieciom w czasie nauki zdalnej, ale przede wszystkim uczniom, że wytrwali.
  Większość uwagi podczas uroczystości skierowana była na uczniów klasy ósmej. To oni przeżyli w tym roku szkolnym najwięcej stresu, który wynikał z przesuwania terminu  egzaminu i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie chcąc upamiętnić swoje pożegnanie ze szkołą podstawową, pod kierunkiem wychowawcy  p. Anny Osiak,  przygotowali krótki montaż słowno – muzyczny, w którym wyrazili swoją wdzięczność za opiekę, wsparcie i edukację. Absolwenci dziękowali  tym, którzy zabiegali, żeby wyrośli  z nich ludzie mądrzy, odpowiedzialni, umiejący ofiarować swoje serce innym.
    Cieszy na pewno fakt, że mimo trudności jakie przyniosło życie,  tylu uczniów zostało promowanych do klas wyższych z wyróżnieniem i aż czworo z nich otrzymało stypendium Wójta Gminy Wodynie.
    Gratulujemy osiągnięć w nauce.
    Teraz czeka nas zasłużony odpoczynek. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Zaś uczniom klas ósmych, aby dostali się do wymarzonych szkół i na swej edukacyjnej drodze spotkali życzliwych nauczycieli.

 

 

Komentowanie zostało zablokowane.