Dokumenty

Nazwa pliku

Link do pobrania

Statut Szkoły
Statut szkoły RW
Plan Pracy Szkoły
Plan Pracy Szkoły 2020/2021
Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły
Program wych.=profil. szkoły 2020/2021
Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej
Kodeks ucznia szkoły podstawowej
Koncepcja Pracy Szkoły
Koncepcja pracy szkoły
Wykaz podręczników
 Szkolny wykaz podręczników 2020-2021
Procedury postępowania
     Procedury Postępowania- niewłaściwe zachowanie ucznia
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 szkoła
    Procedury bezpieczeństwa – COVID -19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 oddział przedszkolny
   Procedury bezpieczeństwa – COVID19 – oddział przedszkolny
Procedury – egzamin ósmoklasisty
   Procedury- egzamin ósmoklasisty