Dokumenty

Nazwa pliku

Link do pobrania

Statut Szkoły
Statut szkoły RW – 28.11.2017…
Wewnątrzszkolny System Oceniania
wso.pdf
Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły
Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szk._2018-2019
Plan Pracy Szkoły
Plan pracy szkoły na rok szk. 2018-2019
Koncepcja Pracy Szkoły
koncepcja_pracy_szkoly.pdf
Kodeks Ucznia Szkoły Podstawowej
kodeks-ucznia-szkoły-podstawowej.pdf
Procedury postępowania
 Procedury Postępowania- niewłaściwe zachowanie ucznia- RW-1
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 szkoła
Procedury bezpieczeństwa – COVID -19 – szkoła RW -2
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 oddział przedszkolny
Procedury bezpieczeństwa – COVID -19 RW – oddział przedszkolny
Procedury – egzamin ósmoklasisty
Procedury- egzamin ósmoklasisty
Wykaz podręczników
 Szkolny wykaz podręczników 2020-2021