Dokumenty

Nazwa plikuLink do pobrania
Statut Szkoły Statut szkoły RW
Plan Pracy SzkołyPlan Pracy Szkoły 2020/2021
Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Program wych.=profil. szkoły 2020/2021
Kodeks Ucznia Szkoły PodstawowejKodeks ucznia szkoły podstawowej
Koncepcja Pracy SzkołyKoncepcja pracy szkoły
Procedury postępowaniaProcedury Postępowania- niewłaściwe zachowanie ucznia
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 szkołaProcedury bezpieczeństwa – COVID -19
Procedury – egzamin ósmoklasistyProcedury- egzamin ósmoklasisty
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 oddział przedszkolnyProcedury bezpieczeństwa – COVID19 – oddział przedszkolny
Wykaz podręcznikówSzkolny wykaz podręczników na
rok szkolny 2021/2022