Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     „Bo nauczyciel jest kapitanem, który jak okręt dookoła świata płynie wraz z nami przez szkolne lata”. Ten cytat zaczerpnięty z wiersza Jerzego Ficowskiego  „Wielka podróż”  był mottem przygotowanej przez panie Annę Osiak,  Annę Kazimierczak,  Iwonę  Mućko -Świerczewską i  Annę Pietrasik uroczystej akademii  z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Zawód nauczyciela trzeba kochać, trzeba umieć rzeźbić charaktery i postawy uczniów oraz inspirować ich do działania. Praca nauczyciela jest bardzo ciężka i odpowiedzialna, ale najważniejsze, żeby dawała  satysfakcję.  Do każdego ucznia trzeba umieć znaleźć drogę.
I do zdolnego, żeby go rozwijać i do słabszego,  żeby mu pomóc wyrównać braki w nauce. Trzeba mieć czas również na to, żeby zająć się uczniem trudnym. Każdy przecież ma potrzebę przeżycia sukcesu,  nie tylko ten najlepszy.  Nagrodą dla nauczyciela za trudną pracę jest uśmiech dziecka i „dzień dobry” powiedziane po latach na ulicy.
W tym roku uroczystości obchodów DEN w naszej szkole odbyły się w piątek, 13 października. Podczas akademii uczniowie z klas V – VII  odtworzyli słowem i piosenką klimat szkolnego  życia.  Program artystyczny stanowił niewątpliwie najpiękniejszy bukiet życzeń dla nauczycieli, wychowawców i pracowników niepedagogicznych. Wzruszenie powodowało, że niektórym z występujących słowa z trudem przechodziły przez gardło. Jednak u wielu obserwujących na twarzach pojawiał się uśmiech. Wysiłek i trud aktorów oraz reżyserów programu został nagrodzony gromkimi brawami. W szklonych uroczystościach obchodów Dnia Nauczyciela uczestniczyli przedstawiciele Rady Rodziców oraz  ks. Andrzej Polak.
Po części artystycznej głos zabrała pani Dyrektor Wiesława Rolewicz, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Podziękowała im  za pracę  i za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie.  W dowód uznania  za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznała Nagrody Dyrektora.
Na zakończenie uczniowie wręczyli  nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i słodkie upominki.
Oprac.p.Anna Osiak

Komentowanie zostało zablokowane.