Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela  obchodzony jest od  1982 r. i  upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku.
Jest to dzień, w którym uczniowie wyrażają wdzięczność i uznanie dla pięknej, aczkolwiek trudnej pracy pedagogów i pracowników szkoły. Nauczanie młodzieży było bowiem zawsze zaliczane do najbardziej tradycyjnych obowiązków każdego społeczeństwa. Stąd też z zawodem nauczycielskim spotykamy się w dziejach każdego narodu od chwili, gdy przechodzi on z okresu dzikości do bardziej cywilizowanego rozwoju.
Jak mogliśmy usłyszeć, podczas inscenizacji słowno – muzycznej przygotowanej przez uczniów klas V –VIII, pod kierunkiem pań Anny Osiak i Anny  Pietrasik zatytułowanej „Duża przerwa” zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie, a jego „orientacja przebiega bezpośrednio ku osobie drugiego człowieka, obejmując jego życie psychiczne z całą nieuchwytną sferą osobowości, duchowości, intelektu, emocji, które są najistotniejszym składnikiem człowieczeństwa”. Uczniowie w bardzo obrazowy sposób zaprezentowali nam
z jakimi dylematami na co dzień borykają się nauczyciele. Z ich ust, pod adresem naszych nauczycieli,  popłynęło wiele ciepłych,  miłych słów wdzięczności i zapewnień.
Po inscenizacji głos zabrała pani dyrektor Wiesława Rolewicz, która również przyłączyła się do życzeń uczniów. Podkreślając szczególny charakter zawodu nauczyciela, podziękowała wszystkim swoim pracownikom za pracę  i za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Jak powiedziała „praca nauczyciela jest bardzo ciężka i odpowiedzialna, ale najważniejsze, żeby dawała  satysfakcję, a nauczyciel  do każdego ucznia powinien umieć znaleźć drogę”. W dowód uznania  za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej przyznała podziękowania i  Nagrody Dyrektora.
Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli nauczycielom własnoręcznie wykonane upominki i ordery.  Tak więc uczniowie w pełni oddali charakter hasła, które widniało na dekoracji: „Za trud, za wiedzę dziękujemy!”

Komentowanie zostało zablokowane.