Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Dzień Patrona

Działania, które powinny odbyć się w sali gimnastycznej i klasopracowniach zostały przeniesione do sieci i „pokoi” uczniowskich.

190 lat temu – 14 lutego 1831 roku – odbyła się zwycięska bitwa pod Stoczkiem Łukowskim, podczas której wojskami polskimi dowodził generał Józef Dwernicki – Patron naszej Szkoły.

Do dziś  żołnierska postawa gen. Józefa Dwernickiego przypomina nam jak ważna jest niepodległość, patriotyzm i godność. A jego udział w walkach o wolność i niepodległość narodową niech będą dla nas wzorem i drogowskazem, jak należy postępować, żyć, aby nasza „mała Ojczyzna” mogła być z nas dumna. Wystarczy dobroć serca, miłość do ojczyzny, odpowiedzialność za siebie i innych, obowiązkowość i rzetelność w wypełnianiu swoich obowiązków.

Poprzez podjęte działania upamiętniliśmy postać Patrona Szkoły – wielkiego żołnierza i Polaka – generała Józefa Dwernickiego. Wychowawcy klas i nauczyciele historii przeprowadzili lekcje patriotyczne, które przybliżyły historyczne znaczenie wydarzeń powstania listopadowego dla narodu polskiego oraz sylwetkę generała  Dwernickiego. Ogłoszone i przeprowadzone zostały konkursy: wiedzy o Patronie, plastyczny pt. „Patron mojej szkoły – portret Józefa Dwernickiego” oraz na prezentację multimedialną o życiu i zasługach J. Dwernickiego.

Za aktywność i zaangażowanie uczniowskie przewidziane są nagrody.

Komentowanie zostało zablokowane.