Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Jesteśmy Całkiem Zieloni

          Uczniowie naszej szkoły to prawdziwi przyjaciele przyrody. Szereg działań i przedsięwzięć, które realizowane były w ostatnich latach przyczyniły się znacząco do ochrony naszego środowiska naturalnego. Zbieraliśmy zużyte baterie, które wyrzucane lub składowane w niewłaściwy sposób przyczyniają się do degradacji środowiska przyrodniczego. Pozyskane w zbiórce baterie oddawane były firmie Reba, zajmującej się odzyskiwaniem cennych surowców występujących w ogniwach. W zamian za to szkoła otrzymywała pomoce i gry dydaktyczne a także różne upominki dla dzieci.
          Corocznie organizujemy zbiórkę makulatury i plastikowych nakrętek. Uczniowie uczestniczą w wielu akcjach o tematyce proekologicznej m.in. ,, Zostań przyjacielem ptaków”, ,,Sprzątanie Świata”, ,,Bocian”, ,,Godzina dla Ziemi”, ,,Sadzenie lasu”. We współpracy z Nadleśnictwem uczestniczymy w wielu konkursach np. ,,Nasze drzewa”, ,,Krzyżówka ekologiczna”. Nasi mali podopieczni wykonują karmniki i budki lęgowe dla ptaków, uczą się prawidłowej segregacji śmieci, żyją zgodnie z zasadami prawdziwego ekologa ,,Zasady 3U”, które promują zdrowy styl życia.
U to unikaj kupowania zbędnych lub niepotrzebnych rzeczy i opakowań.
U to używaj ponownie i wielokrotnie zakupione produkty i opakowania.
U to utylizuj odpady, oddawaj   je do ponownego przetworzenia.       
          Wszystkie działania o tematyce przyrodniczej, w tym również coroczne włączanie się do Akcji Sprzątania Świata, służą podniesieniu świadomości ekologicznej uczniów i ich rodziców. Przy tej okazji zachęcamy dorosłych, by byli coraz bardziej eco i jak my – ZIELONI.
p. Anna Pietrasik

Komentowanie zostało zablokowane.