Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Wiesława Rolewicz
Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej
Przyjmowanie przez Dyrektora interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:
poniedziałek – piątek w godzinach 13.30 – 15.00
w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami
 W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu realizacji obowiązków służbowych poza szkołą lub urlopu wypoczynkowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.