Kadra Pedagogiczna

Dyrektor szkoły – Wiesława Rolewicz
Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej
Przyjmowanie przez Dyrektora interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:
poniedziałek – piątek w godzinach 13.30 – 15.00
w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami
 W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu realizacji obowiązków służbowych poza szkołą lub urlopu wypoczynkowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.
Wykaz nauczycieli i specjalistów pracujących w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej
w roku szkolnym 2020/2021
Lp.
Nazwisko i imię
Przedmiot nauczania
Pełniona funkcja
1.
Wiesława Rolewicz
edukacja wczesnoszkolna: matematyka w klasie 3, zajęcia rozwijające
dyrektor szkoły
2.
Anna Adamiak
przyroda, biologia
wychowawca świetlicy
3.
Piotr Adamiak
doradztwo zawodowe
4.
Iga Burknap
język angielski, zajęcia rozwijające
wychowawca klasy 4
5.
Jarosław Dybek
język niemiecki, historia
6.
Mariola Jaroszewska
geografia, EDB
7.
Iwona Mućko
nauczyciel wspomagający,  zaj. rewalidacyjne , edukacja wczesnoszkolna
wychowawca klasy 1  logopeda
8.
Anna Osiak
język polski,
wychowawca klas 7-8, bibliotekarz,
społeczny zastępca dyrektora szkoły
9.
Anna Pietrasik
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, zaj. rewalidacyjne
wychowawca klasy 3
10.
Magdalena Pietrasik/ Urszula Hryncewicz
nauczyciel wspomagający,  zaj. rewalidacyjne
11.
Katarzyna Rosada
edukacja wczesnoszkolna
wychowawca oddziału przedszkolnego
12.
Urszula Skiermunt
język polski
13.
Kamil Stanisławowski
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
14.
Emilia Stosio
informatyka, technika, matematyka
15.
Agnieszka Szostek
zaj. rewalidacyjne
pedagog szkolny
16.
Monika Parapura
matematyka, chemia, zaj. rewalidacyjne, zaj. rozwijające
wychowawca klas 5-6
17.
Stanisława Urbanek
historia, wos
18.
Alina Kaszubowska
fizyka
19.
Marianna Żbik
religia, wdż
Pedagog szkolny
Agnieszka Szostek
Godziny pracy:
czwartek, 08.00 – 14.00