Kadra Pedagogiczna

Dyrektor – p. Wiesława Rolewicz

Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej
Przyjmowanie przez Dyrektora interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

poniedziałek – piątek w godzinach 13.30 – 15.00

w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami
W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu realizacji obowiązków służbowych poza szkołą lub urlopu wypoczynkowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.

Imię i nazwisko n-la

Nauczany przedmiot

Pełniona funkcja

p. Wiesława Rolewicz
edukacja wczesnoszkolna – matematyka w kl. III
Dyrektor szkoły
p. Marianna Żbik
religia, wychowanie do życia w rodzinie,
p. Katarzyna Rosada
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
opiekun SKO, wychowawca oddziału przedszkolnego
p. Anna Pietrasik
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka,
kronikarz szkolny, wychowawca kl. III
p. Iwona Mućko
edukacja wczesnoszkolna, logopedia, rewalidacja
wychowawca kl. I, logopeda
p. Anna Adamiak
przyroda/biologia
wychowawca świetlicy (wpłaty i rozliczenie dożywiania)
p. Anna Osiak
język polski,
bibliotekarz szkoły, protokolant, wychowawca kl.VII i VIII
społeczny zastępca Dyrektora
p. Iga Burknap
język angielski
 wychowawca kl. IV
p. Emilia Stosio
zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, matematyka
p. Monika Parapura
matematyka, chemia
wychowawca kl. V i VI, opiekun PCK
p. Kamil Stanisławowski
wychowanie fizyczne
 –
p. Agnieszka Szostek
terapia pedagogiczna,
pedagog

 

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były

(Dawid Bly)

PEDAGAG SZKOLNY – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli, współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).
Tę funkcję w naszej szkole pełni pani Agnieszka Szostek, mająca kwalifikacje z zakresu:
•    Logopedii
•    Odruchów Wczesnodziecięcych
•    Terapii Pedagogicznej
•    Terapii Ustno-Twarzowej
•    Oligofrenopedagogiki
•    Terapii taktylnej
DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Czwartek 10.40 – 15.00
W każdej ważnej dla dziecka sprawie istnieje możliwość spotkania w dogodnym terminie, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 668 303 527.
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!
Pamiętaj
•    Pedagog wysłucha cię życzliwie i z uwagą
•    Żaden problem nie będzie dla niego zbyt błahy ani śmieszny
•    Zapewni dyskrecję i anonimowość
•    Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji
Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:
•    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
•    nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•    masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
•    chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
•    chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
•    masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
•    niepokoi Cię zachowanie dziecka
•    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
•    chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
•    poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
•    masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
•    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.