Kadra Pedagogiczna

Dyrektor – p. Wiesława Rolewicz

Godziny przyjęć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej
Przyjmowanie przez Dyrektora interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w następujących terminach:

poniedziałek – piątek w godzinach 13.30 – 15.00

w dniach konsultacji i zebrań z rodzicami
W przypadku nieobecności Dyrektora z powodu realizacji obowiązków służbowych poza szkołą lub urlopu wypoczynkowego prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły celem umówienia spotkania.

Imię i nazwisko n-la

Nauczany przedmiot

Pełniona funkcja

p. Wiesława Rolewicz
edukacja wczesnoszkolna – matematyka w kl.II-III,
Dyrektor szkoły
p. Marianna Żbik
religia, wychowanie do życia w rodzinie,
społeczny zastępca Dyrektora, wychowawca świetlicy
p. Katarzyna Rosada
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne
opiekun SKO, wychowawca kl.I
p. Anna Pietrasik
edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka,
kronikarz szkolny, wychowawca kl.II i III
p. Agnieszka Olszewska
edukacja wczesnoszkolna
opiekun PCK, wychowawca oddziału przedszkolnego
p. Anna Adamiak
przyroda/biologia
wychowawca świetlicy (wpłaty i rozliczenie dożywiania)
p. Anna Osiak
język polski,
bibliotekarz szkoły, protokolant, wychowawca kl.VII i VIII
p. Anna
Kazimierczak-Śledź
język angielski
 wychowawca kl. V i VI, opiekun strony internetowej szkoły
p. Emilia Stosio
zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, matematyka
p. Monika Świętochowska
matematyka, chemia
wychowawca kl. IV
p. Kamil Stanisławowski
wychowanie fizyczne
 –
p. Agnieszka Szostek
zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna,
pedagog

 

Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były

(Dawid Bly)

 

PEDAGAG SZKOLNY – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli, współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).
Tę funkcję w naszej szkole pełni pani Agnieszka Szostek, mająca kwalifikacje z zakresu:
•    Logopedii
•    Odruchów Wczesnodziecięcych
•    Terapii Pedagogicznej
•    Terapii Ustno-Twarzowej
•    Oligofrenopedagogiki
•    Terapii taktylnej
DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Czwartek 10.40 – 15.00
W każdej ważnej dla dziecka sprawie istnieje możliwość spotkania w dogodnym terminie, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem: 668 303 527.
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!!
Pamiętaj
•    Pedagog wysłucha cię życzliwie i z uwagą
•    Żaden problem nie będzie dla niego zbyt błahy ani śmieszny
•    Zapewni dyskrecję i anonimowość
•    Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji
Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:
•    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
•    nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•    masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
•    chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
•    chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
•    masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
•    niepokoi Cię zachowanie dziecka
•    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
•    chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
•    poturbujesz wsparcia w procesie wychowania
•    masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
•    znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.