Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Konkurs – Polacy z wyboru w walce o Niepodległą

Organizatorem Konkursu był Dom Spotkań z Historią w Warszawie, a tematem Polacy pochodzenia niemieckiego w walce o polską niepodległość 1918. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego projektu edukacyjnego dotyczącego losu Polaków o niemieckich korzeniach i ich wkładu w walkę o polską niepodległość.
Konkurs miał charakter otwarty i był skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Warszawy i Mazowsza, pracujących w grupach pod opieką nauczyciela. Z naszej szkoły zgłosiło się 6 uczniów klasy 8. Byli to: Bartłomiej Adamiak, Mateusz Komar, Grzegorz Kublik, Ilona Malka, Natalia Perchuć oraz Bartosz Żydak. Opiekę nad uczniami sprawował pan Jarosław Dybek.
Nasza młodzież przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą sylwetkę gen. Władysława Andersa. Praca grupowa została wysłana do organizatora w październiku b.r.
W dowód uznania za włożoną pracę i zaangażowanie organizator przyznał naszym uczniom dyplomy i pamiątkowe upominki.
Niewątpliwie konkurs ten przyczynił się do poszerzenia wiedzy naszych uczniów o sylwetce gen. Władysława Andersa i jego wkładzie w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
/-/ Jarosław Dybek

Komentowanie zostało zablokowane.