Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

MAJOWE ŚWIĘTA

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. W pierwszych trzech dniach maja obchodzone są w Polsce trzy ważne święta:
1 MAJA – Święto Pracy
Międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone niegdyś corocznie w masowych pochodach i wiecach
2 MAJA – Święto Flagi Państwowej
Stosunkowo nowe święto, wprowadzone decyzją Sejmu RP 20 lutego 2004 roku
3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja.
 Rocznica uchwalenia konstytucji, drugiej na świecie po Stanach Zjednoczonych, opracowanej przez Sejm Czteroletni w 1791 roku.
 
VIVAT 3 MAJA!
     Mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Formalna nazwa uchwalonego aktu brzmi – Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku. Twórcy ustawy nie uważali jej za dzieło doskonałe. Pragnąc zachować stabilizację ustroju na najbliższe lata, by umocnić tworzone struktury i zapewnić im efektywność, liczyli się z możliwością doskonalenia jej w dalszej perspektywie. Konstytucja była również pierwszą próbą reformy, próbą przełamywania tradycyjnych rozwiązań, zakorzenionych poglądów czy utrwalonych koncepcji. Ograniczała rządy magnaterii, budowała sprawniejszy od poprzedniego aparat rządowo-administracyjny. Wbrew utrwalonym poglądom zaczęto dostrzegać obok szlachty, właścicieli ziemskich, także mieszczan i chłopów, których nieśmiało zaczęto włączać do narodu.
     Nadzieje, jakie wiązali z uchwaleniem konstytucji jej twórcy, nie spełniły się. Utracie niepodległości nie zdołano zapobiec. Konstytucja 3 maja pozostała jednak w zbiorowej pamięci narodu jako wydarzenie ważne, warte przypomnienia, niezależnie od rozbieżnych ocen formułowanych w historiografii. Konstytucja ta bowiem jest testamentem politycznym, przekazującym następnym pokoleniom wartości, które w życiu narodu cenione są najwyżej – niezawisłość narodową, mówiąc językiem jej autorów – „wolność od hańbiących, obcej przemocy nakazów” oraz dobrze zorganizowane i sprawnie funkcjonujące państwo jako „gwaranta egzystencji politycznej Narodu”.

Komentowanie zostało zablokowane.