Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 „Dbaj o język i mów poprawnie,
  ładnie, wyraźnie oraz dokładnie,
bo kto nie ćwiczy często języka,
ten się w mówieniu potem potyka”

M. Strzałkowska „Reguły gaduły”

   21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To również data, która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty, dbamy o tożsamość kulturową.

  Język to przede wszystkim instrument komunikacji, który umożliwia nam porozumiewanie się. W języku zapisana jest spuścizna poprzednich pokoleń, doświadczenia naszych przodków, ich osiągnięcia i system wartości, który chcieli nam przekazać. Dlatego też pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest odpowiedzialny za polszczyznę i każdy z nas w pewien sposób jest jej twórcą.

A oto  ciekawostki na temat Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego:
– Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony został w 1999 r. przez UNESCO i ma w swoim założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej.

–  Po raz pierwszy dzień ten obchodzony był w 2000 roku. 
– Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej.
– Najbardziej popularnymi  językami są: chiński, angielski, hiszpański, hindi i arabski.
– Szacuje się, że polszczyzna jest jednym z 25 największych języków na świecie i posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami.
– Na świecie istnieje około 6-7 tysięcy żywych języków. Szacuje się, że w historii ludzkości istniało ich dwa razy tyle, z czasem jednak niektóre z nich zaczęły zanikać i stały się martwe.

  W związku z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego dla uczniów klas III –VIII został ogłoszony konkurs na plakat, wymyślenie ciekawego palindromu oraz na nagranie głosowe. 

    Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne są p. Anna Osiak, p. Iwona Mućko i p. Anna Pietrasik.

   Potyczki językowe i umysłowe naszych uczniów  związane z językiem polskim zakończą się 4 marca 2021r.

Komentowanie zostało zablokowane.