Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia 2017 r w naszej szkole w ramach obchodzonego Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zostały przedstawione dwie prezentacje.
Pani M. Świętochowska przedstawiła prezentację w klasach młodszych 0-3 nt. ,,Wolontariatu”.
Z prezentacji można było się dowiedzieć, czym jest wolontariat oraz jak my możemy pomóc innym.
W naszym lokalnym środowisku szkolnym, możemy pomagać ubogim mieszkańcom Afryki poprzez zakup materiałów potrzebnych do szkoły, opiekować się zwierzętami w schronisku, pomagać słabszym kolegom, którzy mają problem z nauką, pomagać starszym i chorym ludziom.
Pani Monika przygotowała także zadanie dla dzieci, które polegało na ułożeniu krzyżówki z głównym hasłem ,, wolontariat”. Rozwiązania zawierały cechy jakie powinien mieć wolontariusz takie jak np: zorganizowany, dobry, uczciwy, pomagający, życzliwy, tolerancyjny, cierpliwy.
Pani A. Adamiak przygotowała prezentację dla klas starszych 4-7 nt. ,, Polskiego Czerwonego Krzyża”. Jest to organizacja, gdzie ludzie dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych, charytatywnych i innych. Z prezentacji można było dowiedzieć się czym zajmuje się ta organizacja oraz, że wolontariusz PCK może pomagać w różny sposób.
I tak np:
– angażuje się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof
– działa w młodzieżowych grupach pomocy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych
– pomaga w akcjach poboru krwi ( wieszanie plakatów)
– kwestuje zbierając pieniądze do puszek dla potrzebującym
– jest asystentem w biurze.
Po skończonych prezentacjach i zapytaniach została, krótko przybliżona akcja, która trwa do końca adwentu w naszej szkole pt.,, Skarbonka adwentowa” . Jest to akcja, gdzie przez cały adwent do skarbonki zbieramy pieniądze na zeszyty dla dzieci z Afryki. Można też przynosić zakupione przez siebie zeszyty.
Na koniec głos zabrała P. M. Żbik i opowiedziała o organizacji podobnej do PCK – ,, Caritas”.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest obchodzony po to, żeby wyrazić uznanie dla trudu wolontariusza na całym świecie z inicjatywy ONZ. W Polsce szacuje się, iż 10 % Polaków jest lub bywa wolontariuszami. Zadbajmy o to, żeby z roku na rok przybywało nam wolontariuszy.
,, Warto pomagać – dobro wraca!”
Opracowanie: p.A. Adamiak
p.M. Świętochowska

 

Komentowanie zostało zablokowane.