Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

POLSKO, OJCZYZNO MOJA!

     W bieżącym roku szkolnym świętujemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rok 2021 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Konstytucji 3 Maja. Świętujemy pamięć powstania dokumentu, który jest jednym z symboli naszej niepodległości.

     Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

    Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja. Ustawa zasadnicza zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone.

    Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów, dokument ten pomagał kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia do niepodległości.

      Ten czas jest wspaniałą okazją , by uzmysłowić uczniom rolę i znaczenie takich słów, jak: Ojczyzna, Patriotyzm. Daje też możliwość przybliżenia kilku faktów z historii Polski.

     Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich  jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją postawą, ofiarnością i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach sprawili, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła wiara w wolność   i niepodległość. Efektem tych nieustannych zrywów było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości.

    Każdego roku nasi uczniowie z okazji Świąt Majowych uczestniczyli w gminnych uroczystościach patriotycznych, w  uroczystym apelu szkolnym, przygotowywali inscenizacje, montaże słowno – muzyczne. W tym roku  organizacja i przeprowadzenie tych działań ponownie było niemożliwe ze względu na epidemię koronawirusa.

Mimo wszystko pamiętamy o tej ważnej rocznicy!

     Z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wychowawcy klas i nauczyciele historii przygotowali i przeprowadzili z uczniami kilka inicjatyw edukacyjnych, m.in. zajęcia wychowawcze  o tematyce patriotycznej, przybliżające wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja  „Co się wydarzyło 3 maja 1791 roku?”.

   Dzieci z oddziału przedszkolnego poznały legendy związane z powstaniem państwa polskiego oraz regionów naszego kraju. Deklamowały wiersze o fladze oraz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Na zajęciach plastycznych wykonywały flagę i godło Polski oraz kotyliony.

    W klasie I zostały przeprowadzone zajęcia o Polsce, utrwalone zostały wiadomości patriotyczne o polskich symbolach narodowych. Część działań miała formę multimedialną – filmy edukacyjne, ćwiczenia związane z najważniejszymi informacjami o Polsce (w programie Wordwall i Genially). Ponadto uczniowie odśpiewali hymn narodowy, a także udekorowali drzewko przed budynkiem szkoły w barwy naszej flagi ojczystej.

    Uczniowie klasy III realizowali zajęcia online o tematyce patriotycznej. Tego dnia ubrali się w stroje galowe, odświętnie udekorowali swoje pokoje. Lekcję rozpoczęli od odśpiewania pieśni patriotycznych min. „Mazurek  Trzeciego Maja”; recytowali  wiersz Marcina Brykczyńskiego pt. „Polska”; rozmawiali o Konstytucji 3 maja ( poznali podłoże historyczne Konstytucji 3 maja i jej znaczenie, poznali nazwiska sławnych Polaków związanych z Konstytucją 3 maja, kształcili poczucie tożsamości narodowej).

   Na lekcjach historii w klasach IV– VI została przeprowadzona lekcja poruszająca problematykę Konstytucji 3 maja i Sejmu Wielkiego. Na zajęciach wykorzystany został film edukacyjny, prezentacja multimedialna oraz karty pracy. Uczniowie klasy V i VI poprzez zabawę utrwalali swoją wiedzę wykorzystując  historyczne gry interaktywne.

    Uczniowie klasy VII-VIII również uczestniczyli w lekcji historii, w czasie której  przypomnieli sobie najważniejsze wiadomości o minionych wydarzeniach patriotycznych na podstawie obrazu Jana Matejki „Uchwalenie konstytucji”,  filmu edukacyjnego oraz ćwiczeń interaktywnych.

Komentowanie zostało zablokowane.