Prymusi

UCZNIOWIE NAGRODZENI NAGRODAMI KSIĄŻKOWYMI ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Lp.
 
Nazwisko i imię ucznia
Klasa
                    Klasy I-VIII
1.
Karasińska Małgorzata
I
2.
Karpiński Filip
I
3.
Michalczyk Robert
I
4.
Pietrzak Mikołaj
I
5.
Świerczewska Alicja
I
6.
Zielińska Magdalena
I
7.
Żydak Patrycja
I
8.
Cabaj Aneta
II
9.
Lewandowska Amelia
II
10.
Osiak Anna
II
11.
Gajowniczek Małgorzata
III
12.
Śledź Julia
III
13.
Adamiak Bartosz
IV
14.
Cabaj Patrycja
IV
15.
Składanowska Liliana
IV
16.
Skóra Patryk
IV
17
Śledź Maja
IV
18.
Karczewski Konrad
V
19.
Karpiński Kuba
VI
20.
Osiński Damian
VI
21.
Żydak Zofia
VI
22.
Kublik Małgorzata
VII
23.
Adamiak Bartłomiej
VIII
24.
Kublik Grzegorz
VIII
25.
Kozioł Klaudia
VIII
26.
Żydak Bartosz
VIII
 
100% frekwencję w roku szkolnym 2018/2019 uzyskały Zuzanna Śledź oraz Liliana Składanowska.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce oraz wzorowej frekwencji.
Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.