Rada Rodziców

Skład szkolnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 

Prezydium:

Lewandowski Adam – przewodniczący
Adamiak Alina – zastępca
Urszula Śledź – sekretarz
Karpińska Barbara – skarbnik

 

 

Członkowie:

Będkowska Monika
Lewandowska Malwina
Piwowarczyk Małgorzata
Komar Iwona