Rada Rodziców

Skład Szkolnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
 
Prezydium:
Lewandowski Adam – przewodniczący
Adamiak Alina – zastępca
Urszula Śledź – sekretarz
Karpińska Barbara – skarbnik

 

 

Członkowie:
Będkowska Monika
Lewandowska Malwina
Piwowarczyk Małgorzata
Komar Iwona