Rada Rodziców

Skład Szkolnej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
 
Prezydium:
Lewandowski Adam – przewodniczący

Adamiak Alina – zastępca

Kublik Beata – sekretarz

Karpińska Barbara – skarbnik

 

 

Członkowie:
Będkowska Monika

Składanowska Magdalena

Śledź Magdalena

Komar Iwona

Żydak Jolanta