Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Rekrutacja

Uwaga Rodzice!
W sekretariacie szkoły do 31 marca 2016r. prowadzone są zapisy dzieci do klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017.
Do klasy I można zapisać dziecko urodzone:
*w 2009r. (siedmiolatka):
– któremu na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
– któremu na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015r.,
– które na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r. będzie kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017 (dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako 6-latki).
W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promocji do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego, jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I albo będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego.
* w 2010 roku sześciolatki, które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy I jeżeli:
– korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej, albo
– nie korzystały z wychowania przedszkolnego, ale uzyskały opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:
*w 2011 r. (pięciolatki) – wniosek o przyjęcie,
*w 2010 r. (sześciolatki) – wniosek o kontynuowanie.
Uwaga:
Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy II.
Do klas II zapisujemy dzieci urodzone:
*w pierwszej połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, a które na wniosek rodziców złożony do dyrektora szkoły w terminie do grudnia 2015 r. będą kontynuować naukę w klasie drugiej w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub  tutaj:

Wniosek kontynuowanie klasy I

Wniosek o kontynuowanie rocznego przygotowania_przedszkolnego

Wniosek o przyjecie dziecka do klasy_pierwszej

Wniosek o przyjecie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Wniosek- spoza obwodu szkoły

 

Komentowanie zostało zablokowane.