Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ZARZĄD:

1. Damian Osiński kl. VIII – PRZEWODNICZĄCY
2. Anna Osiak kl. IV – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
3. Patrycja Cabaj kl. VI – SEKRETARZ

Skład wspierający Samorząd Uczniowski:

– Julia Zbieć kl. VII
– Małgorzata Gajowniczek kl. VI
– Julia Śledź kl. VI