Wzory Dokumentów

Nazwa pliku
Link do pobrania
Karta zapisu dziecka do świetlicy
Karta zapisu dziecka do świetlicy
Karta zapisu dziecka na obiady
Karta zapisu dziecka na obiady
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wodynie
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy wodynie
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Zgłoszenie dziecka do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie do klasy I- spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu Gminy
 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola- spoza obwodu Gminy
 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
 Deklaracja kontynuowania wych. przedszkolnego