Wzory Dokumentów

Nazwa pliku
Link do pobrania
Karta zapisu dziecka do świetlicy karta-zapisu-dziecka-do-świetlicy.pdf
Karta zapisu dziecka na obiady karta-zapisu-dziecka-na-obiady.pdf
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wodynie regulamin-dowozu-i-odwozu-uczniów-do-szkół-na-terenie-gminy-wodynie.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Zgłoszenie dziecka do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Wniosek o przyjecie do klasy I- spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola
 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu Gminy  Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola- spoza obwodu Gminy
 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego  Deklaracja kontynuowania wych. przedszkolnego