Wzory Dokumentów

Nazwa pliku
Link do pobrania
Karta zapisu dziecka do świetlicy karta-zapisu-dziecka-do-świetlicy.pdf
Karta zapisu dziecka na obiady karta-zapisu-dziecka-na-obiady.pdf
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wodynie regulamin-dowozu-i-odwozu-uczniów-do-szkół-na-terenie-gminy-wodynie.pdf
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Zgłoszenie dziecka do klasy I
Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego Rekrutacja do przedszkoli na rok 2019
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola