Wzory Dokumentów

Nazwa pliku
Link do pobrania
Karta zapisu dziecka do świetlicy
karta-zapisu-dziecka-do-świetlicy.pdf
Karta zapisu dziecka na obiady
karta-zapisu-dziecka-na-obiady.pdf
Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wodynie
regulamin-dowozu-i-odwozu-uczniów-do-szkół-na-terenie-gminy-wodynie.pdf
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Zgłoszenie dziecka do klasy I
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie do klasy I- spoza obwodu
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
 Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego spoza obwodu Gminy
 Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola- spoza obwodu Gminy
 Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
 Deklaracja kontynuowania wych. przedszkolnego