Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Rekordowa lekcja resuscytacji

Dzień 16 października ogłoszony został przez Europejską Radę Resuscytacji Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca pod nazwą „Restart a Heart Day”.
W ramach obchodów tego Dnia została zainicjowana akcja półgodzinnej próby ustanowienia rekordu na największą lekcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej w całej Europie.
Całe Wydarzenie polega na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji na jak największej liczbie fantomów, a co za tym idzie – przez jak największą liczbę osób.
W Polsce akcja ta jest prowadzona od 2013 roku, organizatorem jej jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która jest również realizatorem Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Nasza szkoła w tym roku również włączyła się w akcję organizowaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, została zarejestrowana na stronie rekordu  by wraz z Jurkiem Owsiakiem wziąć udział w próbie pobicia  rekordu w największej na świecie lekcji resuscytacji.
W samo południe rozpoczęła się nietypowa, półgodzinna  lekcja, w której udział wzięło 29 uczniów z klas IV-VII. Do ich dyspozycji oddano 4 fantomy, które niegdyś otrzymaliśmy z FWOŚP. Chcieliśmy w ten sposób nie tylko przyczynić się do ustanowienia nowego rekordu Guinnessa w kategorii „największa lekcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wielu miejscach jednocześnie„, ale przede wszystkim  uświadomić uczniom jak ważna i istotna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, nauka podstawowych czynności ratujących życie, w tym resuscytacja. Dlatego uczymy naszych wychowanków jej prowadzenia już od jak najmłodszych lat.
            Dziękujemy pani Katarzynie Rosada za przygotowanie i przeprowadzenie tego przedsięwzięcia oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w tę akcję.
Trzymamy kciuki, aby poniedziałkowa akcja udzielania pierwszej pomocy wpisała się do Księgi Rekordów Guinnessa w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę osób na terenie całego kraju.

 

 

Komentowanie zostało zablokowane.