Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Dzień Ziemi

Corocznie 22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. Organizowane tego dnia różnorodne akcje mają na celu promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwach poszczególnych krajów, uczą jak dbać o środowisko a tym samym o nasze lepsze i zdrowe życie.
Dzień Ziemi ma uświadomić nam, jak kruchy jest ekosystem ziemi oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka.
Z tej to okazji w środę 27 kwietna w naszej szkole odbyła się również akcja poświęcona naszej planecie Ziemi. Najpierw uczniowie klas IV-VI zaprezentowali nam inscenizację poświęconą ochronie przyrody i zachowaniom ekologicznym. Mamy nadzieję, że przedstawione w wierszach i piosenkach treści zachęciły wszystkich uczniów do przyjęcia ekologicznych postaw.
Bardzo przyjaznym dla Ziemi akcentem, był czas poświęcony na zbieranie śmieci w najbliższym otoczeniu szkoły i wzdłuż drogi w Rudzie Wolińskiej.
To wspaniałe, że przynajmniej raz w roku z okazji Dnia Ziemi ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Dlatego też budzenie wśród naszych uczniów współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele naszego programu wychowawczego. Chroniąc nasz glob przed różnymi zanieczyszczeniem od wielu lat w szkole prowadzimy zbiórki: makulatury, zużytych baterii i akumulatorów, elektrośmieci.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce Galeria. 🙂

Komentowanie zostało zablokowane.