Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Fundacja Dbam o Mój Zasięg z siedzibą w Gdańsku zaprosiła naszą szkołę do współtworzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem „Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj!”
Ideą kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych w społeczeństwie, w którym tak ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.
Szkoła otrzymała 150 kartek świątecznych, które zostały rozdane uczniom, celem napisania życzeń świątecznych wspólnie ze swoimi rodzicami bądź podczas zajęć lekcyjnych.
Fundacja poniosła koszty graficznego przygotowania kartek świątecznych, jak również koszty wydruku oraz koszty związane z przygotowaniem paczki do wysyłki.
Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji – na pewno ktoś ucieszy się z kartki od Was!
Dlaczego wysyłanie kartek jest ważne:
 • Sprawiają ogromną najszczerszą radość dla odbiorcy.
 • To szansa by w prosty i osobisty sposób wyrazić wszystko to, co czujemy do osób najbliższych. Wysłane kartki przywołują wspomnienia i pamięć o nadawcy, za każdym razem, gdy na nie spoglądamy.
 • Napisane kartki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować. Nie potrzebujemy do tego stałego połączenia wi-fi – możemy tworzyć je w każdym miejscu, o każdej porze, angażując bliskich.
 • Poprzez własnoręczne skreślenie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną.
 • Stanowią formę integracji wszystkich członków rodziny.
 • To dobra okazja, by uwolnić kreatywność i pomysłowość, poprawić bądź nabyć nowe umiejętności manualne.
Powody dla których realizujemy kampanię:
 • Pragniemy zaprosić całą Polskę do działania polegającego na wysłaniu kartek świątecznych swoim najbliższym.
 • Chcemy podkreślić wyjątkowość łączących nas więzi i osobistych relacji w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Zachęcamy, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe.
 • Jesteśmy przekonani, że w świecie cyfrowym bardzo ważne jest kultywowanie tradycji.
Rezultaty jakich się spodziewany:
 • Polskie rodziny aktywnie wspierają ideę dzielenia się życzeniami, poprzez tradycyjne pisanie kartek świątecznych.
 • Najmłodsi są świadomi różnicy pomiędzy istotą słowa pisanego własnoręcznie, a wiadomością cyfrową – wygenerowaną często z gotowych wzorów.
 • Dzięki wyraźnemu zaangażowaniu, podtrzymana zostaje więź, nawet z najdalszymi członkami rodzin.
 • W naturalny sposób wzrasta zaangażowanie całych rodzin na rzecz świadomego bycia bliżej siebie.
 • Dominować zaczyna chęć sprawienia niespodzianki, wywołania czystej radości poprzez efekt zaskoczenia, a także kreatywność.
 • Najmłodsi zyskują umiejętność własnoręcznego napisania kartki, a nawet stworzenia jej od podstaw.
 • Dzieci poznają historię swojej rodziny.
 • Dzieci wiedzą, jaką drogę przebywa kartka świąteczna wysłana w tradycyjny sposób.
 • Dzieci poznają miejsca w Polsce i na świecie, w których mieszkają ich najbliżsi.
 • Dzieci znają adres zamieszkania swoich najbliższych.
https://idaswieta.com/

 

Komentowanie zostało zablokowane.