Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE

W minionych dniach mieliśmy wiele okazji do zamanifestowania naszego patriotyzmu. Obchodziliśmy i świętowaliśmy rocznice ważnych wydarzeń historycznych: Święta Pracy i 12 rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) oraz 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (3 maja).
Aby upamiętnić kolejne rocznice polskich świąt narodowych uczniowie klas V i VI pod opieką p. Anny Osiak, w piątek 6 maja 2016 r., przygotowali część artystyczną. Przybliżyli w ten sposób młodszym kolegom i koleżankom historię flagi oraz najważniejsze fakty dotyczące okoliczności uchwalenia dokumentu, jakim była Konstytucja 3 maja. Mogliśmy też wysłuchać pięknego wiesza Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste” w wykonaniu uczniów klasy „0”, których do występu przygotowała wychowawczyni p. Agnieszka Olszewska. Bardzo budujący był również widok, kiedy uczniowie starszych klas odśpiewali w całości hymn Polski.
3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczypospolitej. Dawała nadzieję na wzmocnienie państwa polskiego, w którym przez wieki dominowała zasada „liberum veto”. Dzieło Sejmu Wielkiego pozostało symbolem odrodzenia, ostatniej próby i mądrości Polaków, który zawsze utożsamiany będzie z Polską i Polakami.
Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości Polski. Flaga jest, obok godła i hymnu, najwyższym symbolem narodowym. Symbolem wolnego i niepodległego państwa. Reprezentuje imię Polski poza jej granicami. Łączy Polaków w kraju i za granicą. Jest widocznym i wymownym znakiem naszych najcenniejszych wartości. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów. Mają swoje korzenie w pradawnych wierzeniach Słowian, gdzie biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne, natomiast czerwień – ogień, odwagę i waleczność. Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, obowiązującym od 2004 r., dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić. Przecież w każdym z nas bije „ biało-czerwone” serce.
Należy jeszcze podkreślić rangę dnia 1 maja, który w historii utożsamiany był i jest ze Świętem Pracy. Jest to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 maja. To międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone jest corocznie od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Jego obchody nie są obecnie szczególnie uroczyste. Lata świetności 1 maja miał w czasach PRL. Młodszemu pokoleniu Polaków dzień ten przypomina o innym, ważnym dla Polaki wydarzeniu historycznym – 1 maja 2004 r., czyli przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Patriotyczne apele rocznicowe stały się już tradycją w naszej szkole. To właśnie dzięki takim uroczystościom wśród uczniów kształtowana jest postawa patriotyczna i rozbudzana ciekawość historyczna.
Oprac. p. Anna Osiak
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Komentowanie zostało zablokowane.