Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

MÓJ WYBÓR – MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować.
                                                                                                                          Konfucjusz
Trafne określenie  dalszego etapu kształcenia, a tym samym kariery edukacyjno-zawodowej wymaga  od ucznia dobrego rozpoznania siebie w odniesieniu do czynników, które mogą mieć duży wpływ na jego przyszłość.
Na etapie szkoły podstawowej takimi czynnikami mogą być uzdolnienia, zainteresowania szkolne i pozaszkolne czy też cechy charakteru. Niewątpliwie duży wpływ na wybór szkoły i zawodu ma stan zdrowia. Uczniowi potrzebne są  informacje  na temat  istniejących na rynku pracy zawodów i  szkół przygotowujących do ich wykonywania.
Młody człowiek mający wybrać szkołę średnią, ma mieć ogólną wiedzę, która pomoże mu dokonać  właściwego wyboru. Dlatego też w naszej placówce kładzie się duży nacisk na orientację zawodową. W tym celu zapraszani są  m.in. specjaliści, którzy pomogą  młodzieży odnaleźć swoje miejsce w przyszłości.
We wtorek,  24 IX 2019 r., uczniowie klas VII i VIII  uczestniczyli w pierwszych w bieżącym roku szkolnym warsztatach z orientacji zawodowej.  Przeprowadził je, pan  Piotr Grzegorek, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno  – Pedagogicznej w Stoku Lackim.

Komentowanie zostało zablokowane.