Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

PAMIĘTAMY O TYCH, CO WALCZYLI W OBRONIE OJCZYZNY

„Jest takie miejsce,
Taki kraj…
….Nadziei uczą ci, co na stos
Umieli rzucić swój życia los…”
Jan Pietrzak
         
Pamięć o tych, którzy polegli w walkach za wolność Ojczyzny powinna być krzewiona w młodych pokoleniach zarówno przez dom, jak  i przez szkołę. Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie ma korzeni i nie będzie mógł budować przyszłości.
Dlatego też w myśl zadań zapisanych w programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły staramy się rozwijać w uczniach patriotyzm i przybliżać im historię naszego regionu. W tym celu podejmujemy działania mające pokazać dzieciom i młodzieży, jak ważna jest pamięć o tych, którzy oddali życie za to, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju.  Jedną z form realizacji wychowania patriotycznego jest objęcie opieką miejsc pamięci. W naszym przypadku   pomnika w Szostku, upamiętniającego wydarzenia  z 1944 r.
W bieżącym roku szkolnym za przygotowanie uroczystości odpowiedzialni byli  uczniowie  klasy VIII.  We wtorek , 15 października, pod opieką wychowawcy – pani Anny Osiak, wykonali wieniec w barwach narodowych. Następnie pod opieką pani Magdaleny Mućko uporządkowali mogiłę i teren wokół niej.
W dniu  16 października 2019 roku uczniowie klas II – VIII, wraz z nauczycielami i panią dyrektor, udali się do Szostka. Pogoda nam sprzyjała, był piękny słoneczny dzień. Wprost wymarzony na taki „patriotyczny przemarsz”. Pod pomnikiem  odbył się okolicznościowy apel ku czci poległych. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu i  złożenia wieńca  Poczym przedstawiciele klas zapalili znicze. Następnie każda klasa uczciła pamięć bohaterów wierszem i pieśnią patriotyczną.
Wspólne wyjście  nauczycieli i uczniów, to najlepszy sposób, aby dawać dobry przykład, rozwijać i kształtować właściwe postawy oraz  pielęgnować tradycje narodowe. Tak więc słowa sióstr, widniejące na ogrodzeniu mogiły,  poległych w Szostku żołnierzy „Umiłowani nie wszystko umiera. Pamięć żyje” są wciąż aktualne.

Komentowanie zostało zablokowane.