Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Prawa pacjenta – a co to takiego? – czyli lekcje dla uczniów szkół podstawowych

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu edukacyjnego realizowanego przez Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Projekt ma na celu edukację uczniów na temat przysługujących  praw dziecka – pacjenta i jego bliskich, obowiązujących w systemie opieki zdrowotnej w Polsce.
W związku z realizacją projektu dnia 10 maja 2017r. szkołę odwiedzili eksperci Rzecznika Praw Pacjenta w celu przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla uczniów klas  I-VI.
Zajęcia edukacyjne w klasach I-III prowadził pan Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, a w klasach IV-VI pani Anna Bejnar.
Po przekazaniu informacji wstępnych, każdy uczeń otrzymał Kartę Praw Dziecka Pacjenta, która została omówiona przez prowadzących.  Karta ta zawiera zestaw informacji o tym, że dziecko, które korzysta ze świadczeń zdrowotnych ma prawo m.in. do poszanowania intymności, informacji o stanie zdrowia, obecności osoby bliskiej, nauki podczas leczenia w szpitalu i sanatorium.
Prowadzący przypomnieli również o zasadach poszanowania praw innych osób oraz o korzyściach wynikających ze znajomości własnych praw. Pacjent ma swoje prawa ale również jest zobowiązany do przestrzegania zasad i norm życia społecznego i kulturalnego zachowania.
Uczniowie bardzo mocno angażowali się w dyskusje wywołane różnymi pytaniami oraz opisywanymi sytuacjami, rozwiązywali krzyżówkę  oraz test wiedzy.
Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i znaczki eksperta w dziedzinie Praw Dziecka – Pacjenta oraz inne gadżety. Ponadto szkoła, otrzymała: książki i audiobooki „Kuba i Buba w szpitalu, czyli o prawach dziecka – pacjenta niemal wszystko!”, których pomysłodawcą był Rzecznik Praw Pacjenta oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Serdecznie dziękujemy ekspertom Rzecznika Praw Pacjenta za przyjazd do naszej szkoły  i przekazanie uczniom cennych informacji.

Komentowanie zostało zablokowane.