Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Profilaktyka uzależnień – spotkanie z policjantem

         W ramach realizacji działań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz zgodnie podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa (profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych) w dniu 19 września 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, asp. szt. Sławomirem Stefaniakiem.
Mając na celu przeciwdziałanie rożnym uzależnieniom uczniowie uczestniczyli  w pogadankach dostosowanych do wieku. Podczas prelekcji zostały poruszone zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń młodzieży, tj. problem nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii i dopalaczy. Tematem pogadanek było także bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe (cyberprzemoc, seksting), niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
W klasach młodszych policjant znaczną uwagę poświecił na zagrożenia płynące z gier komputerowych nieodpowiednich do wieku dziecka. Niestety wiele  powszechnie dostępnych gier zawiera treści zdecydowanie nieprzeznaczone dla dzieci: sceny pokazujące przemoc, treści seksualne, zachowania przestępcze czy używanie narkotyków. Przesycone przemocą gry prowadzą do wzrostu poziomu agresji u najmłodszych graczy i  utraty wrażliwości na realną przemoc wobec innych ludzi.
Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, sposobem na spędzenie czasu wolnego. Tak więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych to coraz ważniejsze zagadnienie wychowawcze,  co do którego powinni być zgodni rodzice i szkoła.
         Miejmy nadzieję, że przeprowadzone pogadanki w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień będą stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Wierzymy, że przeprowadzone działanie pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

 

 

 

Komentowanie zostało zablokowane.