Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Program ekologiczny „Spotkania z przyrodą”

Nasza szkoła od czerwca 2015r. realizuje program ekologiczny „Spotkania z przyrodą”. Na realizacje tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Program „Spotkania z przyrodą” powstał w odpowiedzi na problemy naszego środowiska, braku gruntownej wiedzy i niskiej świadomości na temat zagrożeń powodowanych często bezmyślną działalnością człowieka. Potrzebne są działania, które wskazywałyby alternatywne postrzeganie środowiska naturalnego – nie jako „moje, więc mogę zrobić z nim co chcę”, ale jako dobro naturalne, o które należy zadbać dla siebie i przyszłych pokoleń, dla zdrowego ekosystemu. Zaśmiecone, wyniszczone lasy, zanieczyszczone wody powierzchniowe, niewłaściwa działalność rolnicza prowadzą do degradacji tych środowisk. Konieczne jest zatem oczyszczanie najbliższego otoczenia i prowadzenie akcji uświadamiającej o szkodliwości tworzenia dzikich wysypisk śmieci, niekontrolowanego wyrębu lasów, skażenia wód oraz niewłaściwego gospodarowania energią i wodą.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do naszych uczniów, bowiem o środowisko naturalne musimy uczyć się troszczyć już od najmłodszych lat. Wiemy doskonale, że dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o czyste środowisko. Są one bowiem bacznymi i wrażliwymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Potrafią dbać o przyrodę, zapobiegać jej dewastacji, uczyć innych zgodnego współżycia z naturą. W związku z tym poprzez realizację zaplanowanych działań chcemy wyposażyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe w niezbędną wiedzę oraz ukształtować prawidłowe nawyki. Liczymy na to, że podjęte i zrealizowane działania uwrażliwią i pobudzą do aktywności proekologicznej mieszkańców naszej gminy.
Program podzielony został na cztery bloki tematyczne:
Blok I –Ochrona przyrody
Blok II – Odpady
Blok III – Woda
Blok IV – Energia
Otrzymane środki finansowe w znacznej części zostały przeznaczone na doposażenie pracowni przyrodniczej. Placówka zakupiła między innymi: tablicę interaktywną, laptop, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne do realizacji zaplanowanych działań, które w znacznym stopniu uatrakcyjniają prowadzone zajęcia i warsztaty. Ponadto w miesiącu wrześniu uczniowie wyjechali do Puszczy Białowieskiej oraz do pasieki w Żebraczce. Zorganizowano również warsztaty ekologiczne dla rodziców.
Program ekologiczny „Spotkania z przyrodą” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15.370,36 zł.

logo

Komentowanie zostało zablokowane.