Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Projekt edukacyjny – Lepsza szkoła

ls

Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”
Lepsza szkoła to zainicjowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2002r. projekt edukacyjny obejmujący m.in. nauczycieli matematyki. Nauczyciele uczestniczący w tym projekcie sprawdzają wiedzę i kompetencje  uczniów za pomocą specjalistycznych testów „Sesje z plusem”.
Celem programu jest badanie efektywności nauczania matematyki oraz długoterminowe, konsekwentne przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.
Nauczyciel regularnie sprawdzając poziom wiedzy i umiejętności klasy może prawidłowo ocenić jej postępy i braki.
Dodatkową pomocą w pracy jest możliwość porównania wyników naszych klas z wynikami  wszystkich klas objętych projektem. Po każdym teście wydawnictwo GWO opracowuje dla szkoły zindywidualizowane raporty, które:
– dają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i całej klasy z wynikami województwa i Polski,
– pokazują, które typy zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
– umożliwiają zbadanie dotychczasowych metod pracy.
Nasi uczniowie klas IV-VI od kilku lat uczestniczą już w tym projekcie.
            W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 do projektu edukacyjnego „Lepsza szkoła” przystąpili również uczniowie klasy III. Przygotowany przez GWO Ogólnopolski test kompetencji trzecioklasistów „Lupa 3” to test, który sprawdzał stopień opanowania przez nich materiału z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, przyrodniczej i  matematycznej. Standaryzowane testy i indywidualizowane raporty będą kompletnym materiałem pozwalającym nauczycielom i rodzicom określić gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki w czwartej klasie. Raporty porównają też wyniki każdego ucznia na tle klasy, województwa i całego kraju.

 

Komentowanie zostało zablokowane.