Prymusi

UCZNIOWIE NAGRODZENI NAGRODAMI KSIĄŻKOWYMI ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Lp. 
Nazwisko i imię ucznia
Klasa
                    Klasy I-VIII
1.
Karpiński Filip
II
2.
Michalczyk Robert
II
3.
Pietrzak Mikołaj
II
4.
Świerczewska Alicja
II
5.
Zielińska Magdalena
II
6.
Żydak Patrycja
II
7.
Cabaj Aneta
III
8.
Lewandowska Amelia
III
9.
Osiak Anna
III
10.
Zielińska Kinga
III
11.
Żydak Hubert
III
12.
Gajowniczek Małgorzata
IV
13.
Śledź Julia
IV
14.
Adamiak Bartosz
V
15.
Cabaj Patrycja
V
16.
Składanowska Liliana
V
17
Śledź Maja
V
18.
Karpiński Kuba
VII
19.
Osiński Damian
VII
20.
Dzik Donata
VIII
21
Kublik Małgorzata
VIII
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wysokich wyników w nauce
oraz wzorowego zachowania.

Życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.