Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Brak Zdjęć

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Książka uczy, wychowuje, rozwesela smutne dni.
Szanuj książki ,a zobaczysz, że w życiu pomogą Ci.

 

    We wtorek, 27 listopada 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Rudzie Wolińskiej odbyło  się  uroczyste przyjęcie uczniów klasy I w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Głównym celem akademii przygotowanej  przez panią Annę Osiak i uczniów  klasy V,  było zachęcenie dzieci do wypożyczania książek, a tym samym rozwijania umiejętności czytania.
Pod­czas tego­rocz­nego paso­wa­nia w bibliotece powitał uczniów Czarodziej, jego Pomocnicy natomiast przygotowali zagadki dotyczące postaci baśniowych oraz nauczyli pierwszaków wierszyka o książce. Zaś Książka  uświadomiła nowym czytelnikom, jak należy o nią dbać. Poza tym dzieci zapo­znały się ze zbio­rami i regulaminem biblio­teki  szkolnej. Naj­waż­niej­szym momen­tem całej uro­czy­sto­ści było zło­że­nie przez uczniów przy­rze­cze­nia.
   Liczymy, że od tej pory każdy pierw­szak będzie czę­sto odwie­dzał biblio­tekę i roz­bu­dzi w sobie potrzebę czy­ta­nia oraz pozna­wa­nia nowych boha­te­rów książ­ko­wych. Na pamiątkę paso­wa­nia uczniowie otrzy­mali książeczki  oraz dyplomy ze specjalną dedykacją „Witamy Cię w naszej bibliotece. Staraj się czerpać z książek, jak najwięcej mądrości i radości. Szanuj je jak najbliższych sercu przyjaciół.”

Komentowanie zostało zablokowane.