Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Spotkanie z policjantem

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz profilaktykę zagrożeń.
 W ramach edukacji w tym kierunku, 13 marca 2017r. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu profilaktyczno-wychowawczym, które prowadził  asp. szt. Sławomir Stefaniak z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Policjant zwrócił uczniom szczególną uwagę na rodzaj wykroczeń i czynów karalnych najczęściej dokonywanych przez nieletnich oraz związanej z popełnionymi czynami odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Poruszona została problematyka cyberprzemocy i jej skutków prawnych oraz zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania telefonów komórkowych, Internetu, m.in. dotyczących ochrony wizerunku przy korzystaniu z portali społecznościowych, publikowania zdjęć lub informacji o sobie lub kolegach.
Ponadto spotkanie ukazało uczniom powagę oraz skalę problemu jakim jest uzależnienie od wszelkiego rodzaju używek: papierosów, alkoholu, dopalaczy. Funkcjonariusz uświadomił uczniom, że „Eksperymentowanie z nimi kosztowało niektórych utratę zdrowia lub życia”.
Głównym celem spotkania z uczniami było kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne czyny. Młodzież, poprzez udział w tego rodzaju zajęciach, uświadomiła sobie, jakie nie tylko ma prawa, ale także obowiązki, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną za niewłaściwe postępowanie.

 

Komentowanie zostało zablokowane.