Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Sprzątanie świata

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA“
      Już 24 raz w Polsce obchodzono akcję,, Sprzątanie świata” w dniach 15 – 17 września 2017r. pod hasłem ,,Nie ma śmieci – są surowce”. 
Cele tegorocznej akcji to:
– zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”,
– promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki,
–  zaktywizowanie i zainspirowanie  Polaków do działań na rzecz środowiska.
   W piątek, 15 września 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. gen. J. Dwernickiego w Rudzie Wolińskiej zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci, jednorazowe rękawice oraz kamizelki odblaskowe już po raz kolejny brali czynny udział w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”.
Na początku odbyła się pogadanka uświadamiająca uczniom potrzebę dbania o czystość naszej Matki Ziemi oraz wyjaśniająca główne cele dzisiejszej akcji. Ponadto przypomniano zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
    Wszystkie klasy z naszej szkoły, zmotywowane szczytnym celem starannie wysprzątały  wyznaczone tereny.. Oddział przedszkolny oraz klasa I pod opieką nauczycielek:p.  A. Olszewskiej     i p. K. Rosady sprzątały teren wokół szkoły, w tym boisko szkolne oraz plac zabaw. Klasy II – III pod opieką p. A. Pietrasik, p. I. Świerczewska, p. A. Adamiak  zajęły się porządkowaniem pobocznych dróg na trasie Ruda Wolińska – Czajków. Klasy IV – VII pod opieką p.A. Kazimierczak, p. A. Osiak i p. M. Świętochowskiej sprzątały pobocze drogi na trasie Ruda Wolińska – Budy.
Sprzątanie przebiegało sprawnie, uczniowie zapełnili  worki odpadami, wśród których przewagę stanowił papier i plastik.  Akcja trwała około 2 godzin lekcyjnych. Wszyscy szczęśliwie wrócili na kolejne zajęcia lekcyjne.
Aktywny udział w akcji dał uczniom do zrozumienia, że należy troszczyć się o swoje środowisko, o czystość miejsca w którym żyjemy i jakie mogą być złe skutki zaniechania tych działań w przyszłości.
oprac. p. A. Adamiak

Komentowanie zostało zablokowane.