Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Sprzątanie świata

     Sprzątanie świata to  międzynarodowa kampania, która odbywa  się na całym świecie w trzeci  weekend września. Polega na publicznym sprzątaniu odpadów zalegających poza terenami przeznaczonymi do ich składowania. Jej dążeniem jest wzrost świadomości ekologicznej ludności. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska – Meysztowicz. Działanie, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, zaczynając od 1994 r. Koordynatorem  a jednocześnie krajowym patronem  akcji w Polsce jest Fundacja  Nasza Ziemia.
     21 września  w piątek uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami zaopatrzeni  w worki na zbiórkę odpadów, rękawiczki i kamizelki odblaskowe już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata” organizowanej przez wyżej wymienioną Fundację. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „  Akcja segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej!.”Celem akcji było wsparcie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo istotne z uwagi na bardzo dobre wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach, uszanowanie środowiska.
     Tego   dnia wszyscy uczniowie wraz z opiekunami udali się w wyznaczony rejon do porządkowania. Oddział  przedszkolny oraz klasa I sprzątały teren szkoły, w tym boisko  i plac zabaw. Pozostałe klasy zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły.
     Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Podobnie jak w roku minionym uczniowie zapełnili worki odpadami, wśród których przewagę stanowił papier i plastik. Działanie  trwało około 2 godzin lekcyjnych.
     Jeśli nie zaczniemy troszczyć się o czystość naszej Matki Ziemi to „podpiszemy wyrok na nasze życie” . Za klika dni w  naszej szkole odbędzie się apel poświęcony wyżej wymienionej akcji.
 W przedstawieniu pt. ,, Sprawa dla ekologa ” wystąpią uczniowie z   klasy czwartej.
Sprzątanie Świata – Polska 2018  podjęte przez naszą szkołę odbyło się przy wsparciu Urzędu Gminy Wodynie. Serdecznie dziękujemy!
Anna Adamiak

Komentowanie zostało zablokowane.