Aktualności

Bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami!

Szkoła Równych Szans – VI edycja

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Szkoła Równych Szans – VI edycja”.
Naszym Liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, a instytucją wdrążającą Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej realizuje ten projekt  wraz z gminami Jabłonna Lacka, Klembów, Kozienice, Poświętne, Przasnysz, Radzymin, Repki, Sarnaki, Sobolew, Wodynie i Zawidz. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów  i kompetencji zawodowych nauczycieli w 43 szkołach woj. mazowieckiego. Dofinansowanie projektu z UE: 3. 222 967,45 zł. Całkowita wartość projektu 4.028.709,31zł.
Realizację projektu zaplanowano na okres  od 1 września 2016r. do 31 grudnia 2017r. Uczniowie zgodnie z indywidualnymi potrzebami na zajęciach dodatkowych będą minimalizować trudności w uczeniu się, wyrównywać braki edukacyjne, rozwijać zainteresowania i pasje.
Udział w zajęciach dodatkowych umożliwi wszystkim dziewczynkom i chłopcom  w równym zakresie na osiągnięcie ich osobistego sukcesu zgodnie z zasadą równości płci oraz nauczy efektywnego zagospodarowania czasu wolnego.  Pomocą i wsparciem w postaci dodatkowych zajęć wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zajęciami rozwijającymi zainteresowania  i zdolności zostało objętych w bieżącym roku szkolnym 43 uczniów, w tym 21 dziewczynek i 22 chłopców.
Do uczniów adresowane są następujące zajęcia dodatkowe:
1) Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy I, II, III, V, VI;
2) Koło matematyczne dla klas II-III i IV-VI;
3) Koło przyrodnicze dla uczniów klas II-III;
4) Koło przyrodnicze dla uczniów klas IV-VI;
5) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla klasy III i VI;
6) Koło języka angielskiego dla klas IV-V;
7) Koło informatyczne dla klas II-V;
8) Terapia logopedyczna,
9) Terapia integracji sensorycznej,
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć. Realizowane zajęcia odbywają się bez kierowania się stereotypami płci, zgodnie z zasadą równych szans kobiet i mężczyzn.
Całkowita wartość naszego projektu wynosi 96 679,00zł. wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich wynosi 89 599,00zł.
Znaczna część środków finansowych zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć oraz na organizację 4 wyjazdów edukacyjnych do Warszawy i okolic.

 

uelogo_FElogomazowsze

Komentowanie zostało zablokowane.